Jongens heb je 't al vernomen
Tralalalie, Tiralalala
Sinterklaas is aangekomen
Tra lala lie, Tira lala la
Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala

Alle winkels, allerwegen
Tralalalie, Tiralalala
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
Tralalalie, Tiralalala
't Knechtje, ja die zwarte man
Koopt maar, koopt maar wat hij kan
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala

Alle kind'ren hupp'len, springen
Tralalalie, Tiralalala
Alle kind'ren juichen, zingen
Tralalalie, Tiralalala
'k Zing met heel mijn hartje mee
Heerlijk, heerlijk is 't, hoezee
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala

Klik op de onderstaande afbeelding om mee te zingen met een meezing versie.

Meezing versie